Uitnodiging 1e teambijeenkomst 24 februari 2022

14-02-2022 | 10:54

Aan de teamcaptains en vrijwilligers van voorheen SamenLoop Weert

Weert, 11 februari 2022

Beste teamcaptain en vrijwilliger,

In de maand september hebben wij het nieuwe evenement Lopen voor Hoop aangekondigd. Dit is een 12 uurse wandelestafette (als opvolger van de SamenLoop Weert van KWF) die zal plaatsvinden op zaterdag 2 juli 2022 in park Aan de Bron.

Lopen voor Hoop is het eerste initiatief van de pas opgerichte Stichting Weerterland weert Kanker. De opbrengst van Lopen voor Hoop gaat naar Kankeronderzoekfonds Limburg en het Toon Hermans Huis Weert.

Eindelijk kunnen we jullie weer ontvangen voor een informatieavond op donderdag 24 februari as. Om 20.00 uur. Locatie: restaurant van het Creatief Centrum PSW, Graafschap Hornelaan 88 Weert. Ingang:  achterzijde van het PSW-gebouw bij Atelier 88

Voor toegang tot deze informatieavond gelden de coronaregels van o.a. de QR-code check. Bij de vergaderopstelling wordt de 1,5m afstand in acht genomen

Op de eerste informatieavond van Lopen voor Hoop zullen jullie het overgrote deel van het organisatieteam dat voorheen de SamenLoop Weert organiseerde aantreffen.  Tijdens de informatieavond wordt uitleg gegeven over de opzet van het evenement en informatie verstrekt over deelname aan de wandelestafette. Ook worden de beide doelen – Kankeronderzoekfonds Limburg en Toon Hermans Huis Weert - waar de opbrengst van het evenement naar toe gaat nader belicht.

Inschrijven voor teams, vrijwilligers en eregasten kan via www.lopenvoorhoop.nl

We kijken er naar uit om jullie, na zo’n lange tijd, weer te mogen ontmoeten en hopen dat we er SAMEN weer een mooi evenement van maken!

Namens het bestuur van Stichting Weerterland weert Kanker,

Léon Stultiens, voorzitter