Deelnemersvoorwaarden

 

Lopen voor Hoop is het eerste evenement van

Stichting Weerterland weert Kanker.

 

Lopen voor Hoop is een 12-uurs wandelestafette die wordt gehouden op 2 juli 2022.

Deelname aan Lopen voor Hoop is zowel voor volwassenen als voor kinderen.

 

Deelnemersvoorwaarden Lopen voor Hoop 2022

 

12-uurs wandelestafette

Gedurende 12 uur zijn de deelnemende teams onafgebroken vertegenwoordigd door tenminste 1 teamlid op het wandelparcours tijdens het evenement Lopen voor Hoop. De wandelestafette wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor de ziekte kanker en alles wat daarmee samenhangt voor degenen die met de ziekte te maken hebben of gehad hebben.  Met het evenement wordt geld ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek om de ziekte kanker te voorkomen en te bestrijden en het leven met kanker leefbaar te maken.

 • Deelname aan de 12-uurs wandelestafette ‘Lopen voor Hoop’ is op eigen risico. Stichting Weerterland weert Kanker is niet verantwoordelijk in geval van ongelukken of diefstal.
 • Deelnemers en vrijwilligers onder de achttien jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene aanwezig zijn.
 • Stichting Weerterland weert Kanker draagt geen verantwoordelijkheid voor jongeren onder de achttien jaar. De regels voor deelname van jeugdteams voor de KinderLoop vind je onder het hoofdstuk KinderLoop.
 • Met de inschrijving voor Lopen voor Hoop verplicht de deelnemer zich om al het ingezamelde geld dat in actie voor Lopen voor Hoop wordt opgehaald af te staan aan Stichting Weerterland weert Kanker.
 • Deelnemers en vrijwilligers gaan ermee akkoord dat hun persoonsgegevens gebruikt worden voor de organisatie van Lopen voor Hoop. Stichting Weerterland weert Kanker stelt deze gegevens niet ter beschikking voor andere doeleinden en leeft de wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens na.
 • Deelnemers en vrijwilligers gaan ermee akkoord dat foto’s en video-opnamen die tijdens de 12-uurs wandelestafette worden gemaakt, worden gebruikt om het evenement en het werk van Stichting Weerterland weert Kanker te promoten.
 • Met de inschrijving voor deelname aan Lopen voor Hoop gaat inschrijver (teamcaptain) en de teamleden van het aangemelde team akkoord met de deelnemersvoorwaarden zoals in dit document is verwoord. Bij inschrijving via lopenvoorhoop.nl wordt gevraagd om deze akkoordverklaring.
 • De teamcaptains zijn ervoor verantwoordelijk dat de deelnemersvoorwaarden bekend zijn bij hun teamleden.
 • Een team van deelnemers aan de 12-uurs wandelestafette bestaat uit ten minste 6 personen.
 • Inschrijven van een team kan tot en met 15 mei 2022.
 • Het evenement Lopen voor Hoop is een rookvrij evenement. Roken verhoogt het risico op kanker aanmerkelijk en is daarom verboden. Gevraagd wordt om alcohol met mate te gebruiken.
 • Alle deelnemers zijn bereid om tijdens het evenement, desgevraagd door leden van het organisatieteam van de Stichting, een geldig legitimatiebewijs te laten zien.
 • Alle deelnemers houden zich aan de regels en voorschriften die door Stichting Weerterland weert Kanker zijn bepaald.
 • Alle deelnemers verplichten zich om de eventuele coronamaatregelen die voor het evenement Lopen voor Hoop gelden, strikt na te leven en mee te werken aan controle daarop door het organisatieteam.

 

Verkoop kaarsenzakken voor het Gedenkmoment

Het Gedenkmoment is een onderdeel van Lopen voor Hoop dat niet mag ontbreken.

Tijdens de speciale ceremonie wordt letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij de ziekte kanker en gaan de gedachten uit naar iedereen die te maken heeft gehad of nog heeft met kanker.

Voor het Gedenkmoment worden kaarsenzakken door het organisatieteam ter beschikking gesteld. De kaarsenzakken kunnen worden voorzien van een persoonlijke tekst, tekening, schildering etc.

De kaarsenzakken worden op de dag van het evenement voorzien van een kaars (ter beschikking gesteld door de organisatie van Lopen voor Hoop) en verspreid over het evenemententerrein neergezet.

Voor deze ceremonie wordt de wandelestafette onderbroken en wordt vanaf het podium een kort gedenkmoment gepresenteerd.

De opbrengst van de kaarsenzakken wordt uiterlijk op de dag van het evenement (2 juli 2022) ingeleverd bij het organisatieteam of overgemaakt op de bankrekening van Stichting Weerterland weert Kanker. De opbrengst komt geheel ten goede aan de door de Stichting bepaalde goede doelen.

 

Braderie

Een van de sfeerbepalende elementen van het evenement Lopen voor Hoop is de braderie. Teams worden in de gelegenheid gesteld om hun actie voor de wandelestafette af te ronden met de verkoop van al dan niet zelf gemaakte spullen.

 • Deelname aan de braderie voor de verkoop van spullen als onderdeel van het evenement Lopen voor Hoop op 2 juli 2022 is alleen mogelijk voor de ingeschreven teams aan de wandelestafette. Er worden geen ondernemers/verkopers van goederen toegelaten. De braderie is geen vrijmarkt.
 • Het organisatieteam vraagt van de deelnemers aan de braderie om mee te werken aan een zo groot mogelijke diversiteit in het aanbod van spullen. Daartoe zal de organisatie, als dat nodig is, in contact treden met de deelnemers aan de braderie.
 • Het organisatieteam stelt marktkramen ter beschikking.
 • Acties die onder de naam van een team georganiseerd worden zijn niet BTW plichtig.
 • Er mag geen voedsel of drank bereid worden (o.a. i.v.m. de Voedsel- en Warenwetgeving),

een loterij houden is niet toegestaan vanwege wetgeving.  Ook mag er geen gasfles aanwezig zijn of open vuur gemaakt worden.

 • Op verzoek van deelnemer levert het organisatieteam stroom.
 • De opbrengst van de verkochte goederen komt geheel ten goede aan de goede doelen die door Stichting Weerterland weert Kanker zijn bepaald.
 • Teams blijven zelf verantwoordelijk voor de spullen die in de kraam aanwezig zijn. Zorg dus voor een continue bezetting.

 

KinderLoop

Stichting Weerterland weert Kanker vindt het geweldig als er ook jeugdteams mee doen aan Lopen voor Hoop. De jeugdteams lopen gedurende 1 uur en worden om 14.00 uur met een speciale ceremonie ‘ingevlochten’ in de wandelestafette voor de volwassen deelnemers. Deelname aan de KinderLoop is voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

 • Aanmelding van een KinderLoop team gebeurt door een begeleider van minimaal 18 jaar via de website lopenvoorhoop.nl . Aanmelder is ook de verantwoordelijke voor het KinderLoop team gedurende het evenement en is voor het organisatieteam het aanspreekpunt.
 • Als begeleider (dit kunnen ook meerdere volwassenen zijn) van een jeugdteam stel je kinderen/jongeren in staat om mee te doen met de KinderLoop.
 • Voor de veiligheid van het KinderLoop team vragen we het volgende van de begeleider:
 1. Houd je aan de regels en voorschriften van Lopen voor Hoop.
 2. Geef het goede voorbeeld door niet te roken en/of alcohol te drinken tijdens het evenement.
 3. Pas goed op je teamleden. Geef vooraf aan elk teamlid aan dat niemand zonder jouw toestemming het terrein mag verlaten.
 4. Maak vooraf goede afspraken met de ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen over komst naar, deelname aan en vertrek na de KinderLoop.

 

Weert, 17 november 2021

Stichting Weerterland Weert Kanker